Contact |  Stichting

Home  |  Projecten  |  Fondsen  |  Acties  |  Afrikaans dineren
 
Projecten

Op dit moment ondersteunt Watu Washibana drie projecten in Malawi:

 • Kondanani Children's Village
 • Matunkha
 • Women's Hope for Change

  Kondanani Children's Village
  In het zuiden van Malawi bevindt zich het kinderdorp Kondanani. In 1998 heeft Annie Chikhwaza, een van oorsprong Nederlandse vrouw, die decennialang in Zuid Afrika en Malawi heeft gewoond, zich het lot van weeskinderen aangetrokken.
  Haar eerst actie was de opening van een weeshuis, Caring Hands, in de stad Blantyre. Vanaf dat moment in 1998 is het hard gegaan: inmiddels heeft ze ruim 180 weeskinderen onder haar hoede, in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.

  Het Caring Handsgebouw is inmiddels verruild voor een groot terrein buiten de stad: het Kondanani Children's Village.
  Behalve het nieuwe weeshuis bevat dit dorp: een Early Learning Centre, een Learning Centre, een hospitaal, een gemeenschapshuis en een achttal woonpaviljoens.
  Voorts draait een boerderij met rundvee en varkens op volle toeren en zijn er onderkomens verrezen voor buitenlandse medewerkers, die zich voornamelijk bezig houden met onderwijs aan de leerlingen en opleiding van locale leerkrachten. Het hele project biedt werk aan 150 Malawianen.
  Watu Washibana heeft zorg kunnen dragen voor de financiering van het Early Larning Centre en de helft van de basisschool (Learning Centre).
  Voor meer informatie: www.kondanani.org of www.kondanani.nl  Matunkha
  Onderwijs in Malawi is gratis, maar er is een groot gebrek aan goede en geschoolde leerkrachten.
  Watu Washibana heeft zich voor een aantal jaren verplicht om voor enkele klassen beter geschoold en dus duurder onderwijspersoneel te financieren.
  Daarnaast financiert Watu Washibana de Vocational Training die op Matunkha wordt gegeven. Dit zijn trainingen van twee maal een half jaar waarin jongelui praktisch en theoretisch onderricht krijgen in het beroep van elektricien, monteur of meubelmaker. Na deze trainingen zijn zij in staat om dit beroep zelfstandig uit te voeren.
  Voor meer informatie over Matunkha: www.matunkha.com

  Women's Hope for Change
  Deze Malawiaanse organisatie is gevestigd in Mchinji, West-Malawi en staat onder leiding van Helen Makukula. Zij richten zich voornamelijk op bewustwording en emancipatie van vrouwen en kinderen. Ongeveer 170 vrijwilligers worden getraind om in de dorpen voorlichting te geven.
  Met basale theatrale middelen zoals dans en spel wordt de aandacht gevestigd op huiselijk geweld en de achterstelling van weeskinderen binnen de dorpsgemeenschap. Ook bieden zij verkrachte vrouwen juridische ondersteuning.
  Watu Washibana ondersteunt dit project door jaarlijks de kantoor- en personeelskosten te financieren.

 •  
  © Stichting Watu Washibana 2022