Contact |  Stichting

Home  |  Projecten  |  Fondsen  |  Acties  |  Afrikaans dineren
 

Fondsen

Hoe komt Watu Washibana aan haar geld?
De jaaromzet ligt tussen de 15 en 20 duizend euro. Er zijn grofweg vier soorten inkomstenbronnen: 

1. Giften met een notariële akte
De inkomsten daaruit bedragen op jaarbasis een kleine € 13.000.
 

2. Incidentele giften
Spontane giften, groot en klein. Steeds vaker wordt ter gelegenheid van een verjaardag , een huwelijk, een afscheid of zelfs bij een “babyborrel” een geldelijke bijdrage gevraagd. Voor een goed doel. Watu Washibana is er goed mee.
 

3. Opbrengsten uit de actie Vrienden op de Fiets.
Via de Stichting Vrienden op de Fiets ontvangen wij regelmatig gasten die bij ons de nacht doorbrengen en een ontbijt en eventueel het diner gebruiken. De opbrengst, na aftrek van de kosten, is voor Watu Washibana

4. Opbrengsten uit Open Tuindagen
Een substantieel deel van de opbrengst van de Open Tuindagen van "Jardin Beauvoir" in de Bresse (Frankrijk), komt ten goede aan Watu Washibana.

 

 

 
© Stichting Watu Washibana 2022