Contact |  Stichting

Home  |  Projecten  |  Fondsen  |  Acties  |  Afrikaans dineren
 

Watu Washibana komt uit het Swahili en betekent , vrij vertaald: 'uit liefde voor mensen'.

Het is ook de naam van de stichting die zich inzet voor financiŽle hulp aan ontwikkelingsprojecten op het gebied van onderwijs, educatie en medische zorg. Wij richten ons daarbij vooral op Malawi in Centraal-Oost-Afrika.

Wij werken kleinschalig en hebben rechtstreeks contact met veldwerkers ter plaatse.

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in Artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956, onder nr. 8162 66.633.

Wij staan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 09128995

 

Geschiedenis
De stichting is opgericht op 19 juni 2002. Aanleiding hiertoe was het verzoek aan de initiatiefnemers van Watu Washibana om op een duurzame wijze een erfenis aan te wenden voor goede doelen in de derde wereld.

Eerder gelegde contacten in Malawi zorgden ervoor dat we onze pijlen op dit land hebben gericht.

 

 

 

 

 
Bestuur
Voorzitter:
Nenny Kegels-van den Brandhof, fysio- en haptotherapeut, Oosterhout

Penningmeester:
Dolf Hoogeveen, accountant, Elst

Bestuurslid:
Francis Raymakers, jurist, Lent

Bestuurslid:
Michael Schermer, fysiotherapeut, organisator post HBO-opleidingen, Elst
Bankrelatie
Triodosbank Zeist
Rekeningnummer: 21 24 87 213
IBAN: NL30 TRIO 021 24 87 213

 

 

 

 

 

 

 


 

Watu Washibana heeft de ANBI-status en hiermee de verplichting om een aantal gegevens te publiceren.
Om het u gemakkelijk te maken, zijn al deze gegevens hier bij elkaar gezet:

1. WATU WASHIBANA, is de naam van de stichting die door de fiscus is aangemerkt als 
    
Algemeen Nut  Beogende Instelling.

2. Het RSIN-nummer is :  8162.66.633
    De stichting staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 09128995 u

3. Post- en bezoekadres:
   
Dorpsstraat 52
   
6678 BJ  Oosterhout
   
0481-481058
   
nennykegels@hotmail.com

4. Doelstelling van Watu Washibana:
    De bestaansreden van de stichting is: In de Derde Wereld is veel armoede waardoor het
    velen ontbreekt aan medische hulp en aan mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Wij
    hebben middelen in overvloed.
    Het is onze missie om een bijdrage te leveren aan betere leefomstandigheden en ontwik-
    kelingskansen voor de mensen in de Derde Wereldlanden.
    Het doel van de stichting is: het ondersteunen van projecten in de medische en
    
educatieve sector in de Derde Wereld.

5. Beleidsplan
    Naast de vaste inkomsten uit notariŽle aktes en de incidentele giften zamelen wij
  
 geld in  door het voeren van acties. Met deze gelden bieden wij financiŽle steun aan
    drie projecten in Malawi.
    De acties bestaan uit: het organiseren van Afrikaanse diners, opbrengsten uit het
    verlenen van onderdak aan "Vrienden op de Fiets"
en Open Tuindagen.
    De projecten in Afrika zijn: Kinderdorp Kondanani, Matunkha en Women's Hope for   
   
Change.
    Jaarlijks wordt een plan opgesteld waar de ingezamelde gelden aan besteed worden.
     In 2020 ondersteunden wij:
    Matunkha ontving financiŽle steun voor het geven van een Vocational Training aan 18
    jongens, t.w. 6 monteurs, 6 elektriciŽns en 6 meubelmakers
    Womens Hope For Change door het financieren van personeel, kantoormiddelen en de
    bouw van een eigen werkruimte.
    Kondanani heeft in 2020 een bijdrage ontvangen voor de inrichting van het nieuwe
    ziekenhuis.

6. Bestuurssamenstelling, beloningsbeleid en namen van de bestuurders
   
Per ultimo 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
   
N.H. Kegels- van den Brandhof, voorzitter; 
   
D. Hoogeveen, penningmeester
    F.J.
Raymakers, lid
    M. Schermer, lid.

De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning of vergoeding.

7. Actueel  verslag van de uitgeoefende activiteiten
    In 2020, het beruchte coronajaar, zijn er weinig acties geweest. Wij hebben tussen de
    lockdowns door een  groot Afrikaanse diner gegeven. Meer activiteiten zijn er niet
    geweest.
 
8. Balans en staat van baten en lasten, met toelichting:
   
 In 2020 was het totaal aan giften ruim Ä 3.000 en aan acties ruim Ä 800.
    
Aan Kondanani is Ä 3000 uitgekeerd, aan Matunkha Ä 6.300 en aan WHFC Ä 6000.

     De liquide middelen bedroegen eind 2020 ruim  Ä 9.800

Voor 2021 hebben wij de volgende doelen:
- Kondanani: nog geen

- Matunkha: financiering Vocational Training, een opleiding voor jonge mensen - na de
  middelbare school -  om zich te bekwamen in een beroep

- W.H.F.C.: lonen en kantoormiddelen financieren
 

 
© Stichting Watu Washibana 2022